CURRICULUM VITAE

  • Naam                                  Hans (Johannes Wilhelmus Cornelius) Goossens
  • Adres                                  Valeriusstraat 76      
  • Postcode                             5421 TW       
  • Woonplaats                         Gemert          
  • Telefoon                               06-57157063
  • Geboorte datum                    04-06-1955
  • Geboorte plaats                    Gemert
  • Nationaliteit                          Nederlandse
  • Burgerlijke staat                    Ongehuwd
  • Kinderen                               2 dochters

 

OPLEIDINGEN - CURSUSSEN

April 2013               Training Persoonlijk Leiderschap

Februari 2013          Cursus/ training familiezorg

Maart 2010             Certificaat Assessor, consortium Beroepsonderwijs

December 2004        Certificaat studentenbegeleider – competentiegericht opleiden

Juli  2004                Licentie; instructeur reanimatie / Nederlandse reanimatieraad

Juni 2004                Digitaal rijbewijs

Oktober 1988           Introductiecursus informatica voor verpleegkundigen

1991-1992              Module onderwijskundige ontwikkelingen aan de Open Universiteit.

1986  1991              Pedagogiek MO specialisatie onderwijskunde

1983-1985              Docentenopleiding KHSV Nijmegen

1980-1982              Management voor Ziekenhuizen en instellingen, IBW

1978-1980              Verpleegkundige B,

1975-1978              Verpleegkundige A

1972–1974              Ziekenverzorging

 

WERKERVARING

Momenteel gepensioneerd

 

Nog actueel:  Examinator bij Consortium Beroepsonderwijs herregistratie Verpleegkundige.

 

1993 - tot 2018

Docent "ROC-Eindhoven" / "Summacollege". Interactieve vaardigheden/ Verpleegkuinde/ Maatschappijleer / Digitaal toetsen / Studieloopbaanbegeleider / Digitaal lesmateriaal / Doorlopende leerlijnen / Zorg en Technologie/Coordinerend docent

 

2008 - 2010

Assessor bij het NTI bij EVC - procedures

 

2002 - heden

Freelance auteur; schrijven examen regelingen, ontwerpen examens, schrijven BPV handboeken

 

 

Jan. 1988 tot Augustus 1993

Docent Verpleegkunde. ENA instituur Arnhem, initieren en implementeren skillab vaardigheids-onderwijs

 

April 1986 tot Dec.1987

Praktijkdocent St. Elisabeth Ziekenhuis Venray

 

Mrt. 1982 tot Febr. 1986

Verpleegkundig afdelingshoofd - Psycho-Geriatrische afdeling Verpleeghuis, Intieren en Implementerne van het zorgdossier

 

Sept. 1978 tot Febr. 1982

leerling en gediplomeerd B - Verpleegkundige, Huize Padua Boekel

 

Mrt. 1975 tot Aug. 1978

leerling A - Verpleegkundige, Voorzitter Leerlingenraad en OR - lid

 

Sept. 1972 tot febr 1975               

Leerling en gediplomeerd Ziekenverzorger

 

Verbijzondering

-          Deelgenomen aan werkgroep digitaal toetsen (ROC Eindhoven).

-          Ontwikkelen en implementeren van vaardigheids- onderwijs vlg. de skills-methodiek.

-          Opzetten en implementeren toets constructie en toetsenbank

-          Deelgenomen aan landelijke werkgroep Elektronisch zorgdossier en ontwikkelen van lesmateriaal.

-          Initiatiefnemer, kartrekker om niveau 4 studenten te gaan opleiden op locatie Bakel.

-          Deelgenomen aan project; “Zorg en Technologie”, ontwikkelen en implementeren van onderwijs-materiaal.

-          Initiatiefnemer en inzetten van doorlopende leerlijn met VMBO (in 2011 2e plaats onderwijsprijs).

-          Netwerken met VMBO-scholen en BPV instellingen.

-          PR- activiteiten.

-          Deelgenomen aan werkgroep; “Vele handen”, ontwikkelen van digitaal lesmateriaal.

-          Momenteel lid van landelijk werkgroep om onderwijsarrangementen middels “Wikiwijs”.te arrangeren.

 

Taken van onderwijs coördinator;

-          Coaching van collega’s.

-          Maken Plan Van Inzet, monitoren en onderhouden.

-          Eerste aanspreekpunt vanuit de organisatie intern en extern.

-          Roostering.

-          Planning examinering.

-          Kwaliteitsbewaking onderwijs.

-          Begeleiden en ondersteunen team bij onderwijsprocessen

-          Participeren bij werving en selectie.

-          Dagelijkse leiding aan een team van 6 docenten.

 

MAATSCHAPPELIJKE ERVARING

 

1980-1984 

Secretaris D66 afdeling Gemert. PR-werk Gemeenteraad-verkiezingen.

1987-1999  

Coordinator bloeddonoren Rode Kruis”. Drie jaar lang leiding gegeven aan een team van 40     vrijwilligers bij bloedafnameavonden. Ongeveer 6 avonden per jaar waarbij telkens op een avond zo’n 200 donoren deelnemen. Tevens de totale voorbereiding en logistiek.

1989-2002    

Instructeur Reanimatie bij de Hartstichting. Organisator reanimatielessen inclusief werving nieuwe cursisten. Organisator jaarlijkse collecte (5 jaar).

1993-1996     

Coordinator GVO bij Kruisvereniging Gemert. Organisatordiverse cursussen op gebied van gezondheids-preventie en organiseren grootschalige gezondheidsmarkt.

2000-2006      

Projectleider rouwverwerking Parochie Gemert

Auteur: Verpleegkundig diagnosticeren, Tijdstroom

 

Hobby’s

Tuinieren

Eigenaar van Poppentheater BURATTINI