Portfoliohans.jouwweb.nl
CV » Examinering en toetsing

In januari 1995 heb ik samen met een drietal collega's bij een nieuwjaar bijeenkomst het werken met toetsmatrijzen geintroduceerd. Dit op de afdeling verpleegkunde van "Kempenpoort". Daarin verwerkt de taxonomie van Romiszowski.

Dit was nieuw, tevoren werden er toetsen samengesteld naar willekeur van individuele docenten. Hooguit terugkoppeling binnen diverse vakgroepen.

In datzelfde jaar hebben we het programma "Besttest" geintroduceerd. Een speciale scanner aangeschaft. Resultaat, geautomatisserd nakijken van meerkeuzevragen. Een stap voorwaarts in kwaliteitsverbetering tav toetsen.

Een collega waar ik toen mee samenwerkte is inmiddels stafmedewerker op de TU in Eindhoven en als onderwijskundige gepromoveerd. Contacten lopen nog steeds.

In die jaren is ook het examenbureau ontstaan, waar ik destijds gesolliciteerd heb.

 

Examinering

Ik ben een voorstander van frequent toetsen, ontwikkelingsgericht. Een verbeterslag die mi nog gerealiseerd kan worden;

- Het inzetten van ontwikkelingsgerichte toetsen heeft alleen zin als daar een duidelijk feedbacksysteem naar studenten is gekoppeld en de docent dit bewust gebruikt om het leerproces van de student te monitoren.

Met de huidige structuur van Beroepsprestaties met de daarin beschreven werkprocessen en daaraan gekoppelde comptenties zou ik het als wenselijk vinden dat deze afzonderlijk per beroepsprestatie worden getoetst met een systeem van voorwaardelijke toetsing. Er van uitgaande dat een competentie is samengesteld uit; kennis - vaardigheid- en houdings - componenten, zal een toetssysteem hierop moeten kunnen aansluiten.

- Iedere Beroepsprestatie wordt voorwaardelijk getoetst op kennis / en vaardigheden inclusief de vermelde   opdrachten en Nederlands.

- Bij een voldoende kan de beroepsprestatie in de praktijk getoets worden. Is een integratieve toets aan de hand van gedragsobservatie krijgt een summatief karakter.

Toetsen dienen flexibel te worden ingezet.

 

Ervaringen

  • Bij het NTI ben ik Assessor geweest in EVC - procedures
  • Bij de NHA schrijf en beoordeel ik examens.
  • In mijn taak als coordinerend docent, schrijf en plan ik het examenrooster, bewaak dat examens tijdig aangeleverd worden en afgenomen worden volgens de regels.
  • Vorig jaar heb ik een contact met de praktijkopleiders van de Zorgboog georganiseerd en heb met hen de procedure van het beoordelen van beroepsprestaties herfrist.
  • Initiatiefnemer geweest bij de introductie van toetsmatrijzen, actieve rol gespeeld bij deskundigheidsbevordering collega's.
  • Implementatie gerealiseerd om toetsen automatisch na te kijken met het programma Besttest.
  • Eerste opzet database toetsen (1995)

 

 


 

Maak een Gratis Website met JouwWeb